Denna hemsida kommer att upphöra

Den nya hem sidan är

Eskilstuna Frivilliga Samhällsarbetare
(Eskilstuna god man- och förvaltarförening/frivilliga samhällsarbetare)

(https://rfs.se/om-rfs/foreningar/sodermanlands-lan/eskilstuna/)

 

 

Riksförbundets hemsida är

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare

(https://rfs.se/)